ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Διαλογή στην Πηγή» υλοποιείται σε συνεργασία και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Η Περιφέρεια Αττικής περιλαμβάνει το Νομό Αττικής, έχει έδρα την Αθήνα και συνιστάται από τις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες:

  • Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς
  • Περιφερειακή Ενότητα Νήσων
  • Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
  • Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Η Περιφέρεια σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής


ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΣΝΑ)

ΕΔΣΝΑ

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής, στον οποίο και μετέχουν η μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι του Νομού Αττικής.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η μεταφόρτωση, η ανακύκλωση και η εν γένει αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων, η λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.

Στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Φυλή γίνεται σήμερα η διαχείριση και επεξεργασία του συνόλου σχεδόν των απορριμμάτων που παράγονται στη μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής.

Εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι στερεών αποβλήτων σε ετήσια βάση, μεταφέρονται με δημοτικά ή ιδιωτικά μέσα μεταφοράς και εναποτίθενται είτε απευθείας στα κύτταρα διάθεσης απορριμμάτων, είτε αφότου υποστούν επεξεργασία στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, είτε με ενδιάμεση στάση το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό.

Η διαδικασία της υγειονομικής ταφής γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία, ώστε να ελαχιστοποιούνται επιβαρύνσεις από τις εκλύσεις οσμών και λοιπών ρύπων.

Ειδικές μονάδες και έργα επεξεργασίας στραγγισμάτων μεριμνούν για την αποτροπή διαφυγής στο υπέδαφος και κατ’ επέκταση στον υδροφόρο ορίζοντα, λυμάτων, ενώ το παραγόμενο από τα εναποτιθέμενα απορρίμματα βιοαέριο αντλείται και μετατρέπεται σε ενέργεια μέσω ειδικής Μονάδας Παραγωγής Βιοαερίου.

Τέλος στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Φυλή ο ΕΔΣΝΑ λειτουργεί τη μόνη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη Μονάδα Αποτέφρωσης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων.

Πρόκειται για μία σύγχρονη μονάδα αποτέφρωσης, δυναμικότητας 30 τόνων ημερησίως, η οποία είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για την διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, καθώς η αποτελεσματική λειτουργία της επιτυγχάνεται με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ


ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Ο Δήμος Βριλησσίων λειτουργεί αναπτυγμένο σύστημα ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων μέσω της εγκατάστασης δικτύου ειδικών (καφέ) κάδων χωριστής συλλογής των οικιακών οργανικών αποβλήτων, τα οποία αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή παραγωγής των αστικών απορριμμάτων.

Τα Βριλήσσια είναι Δήμος στην Περιφερειακή Ενότητα του Βορείου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, με 5 πολεοδομικές ενότητες, σε έκταση 3,8 τ.χμ., πλησίον των κόμβων 12 και 13 της Αττικής Οδού, και με εκτίμηση πληθυσμού σημερινής πραγματικής προσέγγισης άνω των 35.000 κατοίκων (απογραφή 2001: 30.741 κατοίκους). Συνορεύουν με τους Δήμους Πεντέλης, Χαλανδρίου και Αμαρουσίου. Εκτιμάται ότι στο Δήμο Βριλησσίων υπάρχουν πλέον των 10.000 νοικοκυριών σε διαμερίσματα, ενώ εδρεύουν πληθώρα επιχειρήσεων (εστίασης κ.λπ.).

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Βριλησσίων

ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ! ΣΤΕΙΛΕ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ & ΦΙΛΕΣ

postcard image1
 
Κάντε κλικ εδώ και στείλτε μια ηλεκτρονική κάρτα (e-card) σε φίλους και φίλες σας.

μαθετε τα νεα μας

Κάνετε εγγραφή για να λαμβάνετε νέα, ανακοινώσεις, προσκλήσεις σε δράσεις και χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα κομποστοποίησης.